نادری بنی ، غلامرضا
اکولوژی (عمومی و حیات وحش) ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری Ph.D/ مولف غلامرضا نادری -- تهران: خانیران، 1389
340ص. : جدول ،نمودار

9789648033816

سری کتاب های تخصصی محیط زیست ؛ 16

عنوان پشت جلد به انگلیسی : MCQs (multiple choice questions)especial environmental book series (enginieering , management...)


بوم شناسی -- آزمونهاو تمرینها (عالی)
دانشگاههاو مدارس عالی- ایران -- آزمونها
آزمونها دورهای تحصیلات تکمیلی -- ایران
QH 541/2الف8ن2 1389