مردانی ، نوشین
بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری Ph.D/ مولف نوشین مردانی -- تهران: خانیران، 1389
163ص. : جدول ،نمودار.

9786005621099

سری کتاب های تخصصی محیط زیست ؛ 18

عنوان پشت جلد به انگلیسی : MCQs (multiple choice questions)especial environmental book series (enginieering , management...)


دانشگاهها و مدارس عالی -ایران -- آزمون ها
حیوان های شکاری -- آزمون ها و تمرین ها (عالی )
حیوان های شکاری -- راهنمای آموزشی (عالی )
آزمونها دورهای تحصیلات تکمیلی -- ایران
LB 2353 ب9م426 1389