استبنیکی، ‏‫مارک ا.‬
فرسودگی از همدلی (التیام ذهن، جسم و روح مشاوران حرفه‌ای)/ مولف مارک استبنیکی ؛ مترجم حوری بافته‌چی. -- تهران: کتاب ارجمند: نسل فردا، 1389
9786005689938

عنوان اصلی: Empathy fatigue : healing the mind, body, and spirit of professional‭ counselors, c2008.


مشاوران -- فشار روانی کار
بهداشت روانی -- مشاوران
همدلی
BF 64/636 ف4الف5 1389