خانواده‌ها و اختلالات روانی از فشار تحمیل شده بر خانواده‌ها تا توانمندسازی آنها/ تالیف نورمن سارتوریوس...[ودیگران] ؛ مترجمان احمد برجعلی،بیتا آجیل‌چی،محمد سلیمی. -- تهران: کتاب ارجمند: ارجمند: نسل فردا، 1390
308ص.:

9786002000255

عنوان اصلی:Families and mental disorders : from burden to empowerment ,2005‮.


اختلالات روانی
WM 31 خ276 1390