براون ، دورین
حل مسائل کتاب مهندسی فاضلاب تصفیه و استفاده مجدد/ [نویسندگان دورین براون ، جورج چوبانوگلوس ، فرانکلین لوئیس برتون ]مترجمان نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مهرنوش ابطحی محصل، نادعلی علوی بختیاروند -- تهران: خانیران، 1389
435ص.

9786005621068

عنوان به انگلیسی: Wastewater engineering treatment disposal reuse Metcalf & Eddy
این کتاب راهنمایی بر کتاب "مهندسی فاضلاب : تصفیه و استفاده مجدد" از شرکت مهندسی متکاف و ادی است


فاضلابروها
فاضلابروها -- مسایل ، تمرین هاو غیره
فاضلاب -- انتقال و مصرف
آب -- استفاده مجدد
TD 645 ح8ب4 1389