وارک ، کنت
آلودگی هوا مولفین کنت وارک، سیسل وارنر، واین دیویس ؛ مترجمین کاظم ندافی ...[و دیگران] -- تهران: نص، 1390
656 ص.: مصور، جدول، نمودار

9789644101823

عنوان به زبان اصلی: Air pollution: Its origin and control, C1998


آلودگی هوا
آلودگی هوا -- قوانین-- آمریکا (ایالات متحده )
آلوده سازهای هوا
WA 754 آ163و 1390