سیلوستری،لیندآن
با پاسخ تشريحي و استراتژي تست زني NCLEX-RN مجموعه کامل سوالات/ نوشته لیندآن سیلوستری ،ترجمه سيدروغني پانوئه. -- تهران جامعه نگر 1391
ج.

9786001012204

عنوان اصلی:Saunders comprehensive review for NcLEX-RN2008

پرستاری -- آزمون ها و تمرین ها
زبان انگلیسی -- کتاب های قرائت
زبان انگلیسی -- راهنمای آموزشی عالی
WY18.2 1387 م 948ل
Languages: