WM 140 / د141س 1391

سادوک ، بنیامین جیمز
دستنامه جیبی روانپزشکی بالینی / مولفان بنیامین سادوک ، ویرجینیا سادوک ؛ ترجمه محسن ارجمند ، فرزین رضاعی ، نادیا فغانی جدیدی -- تهران: کتاب ارجمند: 1391.
640ص

9786002000071

عنوان اصلی :Kaplan & Sadocks pocket handbook of clinical psychiatry,5th ed 2010


روانپزشکی