W‎B 354 / ر765خ 1390

خ‍واج‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
راهنمای کاربردی تزریقات/ مولفان محمدرضا خواجوی ، مریم قهرمانی. -- تهران: کتاب ارجمند: ارجمند: نسل فردا‏‫، 1390.
59ص.: مصور، جدول.

9786002000835

کتاب ارجمند؛

پشت جلد به انگلیسی: Applied guide to transfusions


تزریقات -- آموزش
تزریق داخل عضله -- آموزش
تزریق داخل وریدی -- آموزش
W‎B 354 ر765خ 1390