موسوی ، غلامرضا ، 1354-
مهندسی فاضلاب ویژه آزمونهای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری Ph.D/ مولف غلامرضا موسوی همکاران محمدرضا خانی، کامیا یغمائیان -- تهران: خانیران، 1392.
280ص. : جدول ،نمودار.

9648033242

سری کتاب های تخصصی محیط زیست و بهداشت محیط؛

عنوان پشت جلد به انگلیسی : MCQs (multiple choice questions)especial environmental book series (enginieering , management...)


دانشگاها و مدارس عالی - ایران -- آزمونها
فاضلاب -- آزمونها و تمرین ها (عالی)
آزمون های دوره های تحصیلات تکمیلی -- ایران
کارشناسی ارشد -- آزمونها و تمرین ها
WA 18.2 ف م842م 1392