ن‍ادری‌ ب‍ن‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، 1356-
ارزی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ وی‍ژه‌ آزم‍ون‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌‌ ارش‍د و دک‍ت‍ری‌ ( ‎Ph. D ‬)/ م‍ول‍ف‌ غلامرض‍ا ن‍ادری‌‌. -- ت‍ه‍ران‌ : خ‍ان‍ی‍ران‌ ‏‫، 1393.
295ص.‬‬‬: ج‍دول‌.

9786005621136

سری کتابهای تخصصی محیط زیست؛

عنوان پشت جلد به انگلیسی : MCQs (multiple choice questions)especial environmental book series (enginieering , management...)


دانشگاه‌ها و مدارس عالی -- ایران-- آزمون‌ها
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی -- ‏‫آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)‬‬‬
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی -- ایران
LB 2353 الف4ن13 1393