ره‌آورد پژوهشی مجموعه مقالات علمی‌پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل/ تدوین‌کنندگان جواد انزابی، یوسف دلخون‌اصل؛ ویراستار علمی احمد غیاثوند -- تهران: سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی، نشر شاهد ۱۳۸۹
۲۵۸ص

978-964-394-438-4:


سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل -- -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
شهیدان -- ایران -- اردبیل (استان) -- بازماندگان -- خدمات
جانبازان -- ایران -- ‏‫اردبیل (استان)‬ -- خدمات