ق‍اس‍م‌زاده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌الله‌، گردآورنده 1323-
گزیده‌هایی از آثار پیشگامان روان‌شناسی علمی در ایران (کتاب یکم)/ به کوشش حبیب‌الله قاسم‌زاده، حسن حمیدپور. -- تهران: ارجمند، 1389.
478ص.‬‬: جدول.

9789644962851


روان‌شناسی
روان‌شناسی -- ایران
BF 128 ف2ق2 1389