سلطانی، بهروز، ‏‫ گردآورنده، مترجم 1355-
مقدمه‌ ای بر روانشناسی فروید/ ادوارد اروین ؛ ترجمه و تالیف بهروز سلطانی. -- تهران: جامی، 1393.
269ص.

9786001760648

کتاب حاضر ترجمه‌ ای از مطالب کتاب ادوارد اروین است و مترجم هم بخشهایی به کتاب افزوده است.


روان‌ شناسی
BF 173 م7س84 1393
Languages: