WM 90 / ط79ظ 1388

ظه‍ی‍رال‍دی‍ن‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،
طب در روانپزشکی/ نویسنده علیرضا ظهیرالدین، سایه تدین؛ [ برای ] دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید پزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری. -- تهران : گوی‏‫ ، 1388.
183ص.: جدول.

9786009102884

صفحه عنوان به انگلیسی: Medicine in psychiatry


پزشکی روان‌ تنی
1388 ط79ظ WM 90 1388