کریمی یزدی، علیرضا،1332
بیماریهای گوش و حلق و بینی/ عیرضا کریمی یزدی، شهریار یحیوی، عباس عظیمی کیا -- تهران برای فردا، 1387
264ص مصور

964816956X

درمان قدم به قدم؛6


بیماریهای گوش حلق و حلق و بینی -- تشخیص
بیماریهای گوش حلق و حلق و بینی -- درمان