QW۸۰ / م369ب 1395

ب‍دل‍ی‍ان‍س‌ ق‍ل‍ی‌ ک‍ن‍دی‌، گ‍اک‍ی‍ک‌، 1340-
میکروبیولوژی جامع آب و فاضلاب/ گاگیک بدلیانس‌قلی‌کندی. -- تهران: آییژ‏‫، 1395.
948ص.: هشت، مصور، جدول، نمودار ؛ ۲۹ × ۲۲ س‌م.

9789649704821

عنوان پشت جلد به انگلیسی: Microbiology of water & wastewater


میکروب شناسی آب
فاضلاب
پالایش آب
QW۸۰ م369ب 1395