توروفسکی، ‏‫ایی. س.‬ Turovskii, I. S
فرآیندهای پردازش لجن فاضلاب/ [نویسنده ای.‌س. توروفسکی، پی.‌کی. ماتای] ؛ مترجمان کامیار یغماییان...[ و دیگران] . -- تهران: خانیران، ‏‫۱۳۹۰.‬
‫۴۳۰ ص.‬‬: مصور، جدول، نمودار.

9786005621075

عنوان اصلی:‭ Wastewater sludge processing,c2006
مترجمان کامیار یغمائیان، نعمت‌ اله جعفرزاده‌ حقیقی‌ فرد، سهند جرفی، اشرف خلیلی.
کتاب حاضر قبلا با عنوان"‏‫ تصفیه‌ ی لجن فاضلاب" با ترجمه غلامرضا موسوی توسط انتشارات حفیظ در سال ۱۳۸۸ چاپ شده است.


لجن فاضلاب
فاضلاب -- تصفیه
TD۷۶۸‏‫‭‭ 1390ت۹ت۶