اخ‍ت‍ی‍اری‌، ح‍ام‍د، ‏‫Ekhtiari, Hamed ۱۳۵۷ -‏
باشگاه مغز1: کتاب آموزش و تمرین،برای فعالسازی توانمندی های مغزی// مولفان حامد اختياری، تارا رضاپور، با همکاری علی فرهوديان، عليرضا مرادی؛ تصويرگر نعيم تدين. -- تهران : مهرسا‏‫، ۱۳۹۵.‬
293ص.‬: مصور( بخشی رنگی)، جدول(رنگی).

9786006591520

پشت جلد به انگلیسی:‭ Brain gym(1) how to treat and train our brain to have better cognitive function?
ویراست قبلی کتاب حاضر تحت عنوان" ‏‫کتاب آموزش و تمرین باشگاه مغز‮ " منتشر شده است.


حافظه -- تقویت
Mnemonics
مغز
Brain
BF 385 ک2الف3 1395
Languages: