WQ 18.2 / ر298 1391

راهنمای مطالعه بارداری و زایمان ویلیامز / باربارا هوفمان... [و دیگران]؛ مترجم بهنام بوذری -- تهران: ارجمند: نسل فردا، 1391.
۳۲۰ص.:

9786002001474

عنوان اصلی: Williams Obstetrics 23rd Edition Study Guide


مامایی -- پرسش های امتحانی