WM 141 / ش189ب 1395

بارن هیل، جان وارن، 1959-م.
شرح حال بیماران بر اساس DSM-۵ / تالیف [صحیح: ویراستار] جان و. بارن هیل؛ ترجمه فرزین رضاعی، محمد منایی، فرهاد شاملو. -- تهران: ارجمند، 1395.
462 ص.:

9786002004024

عنوان اصلی: DSM-5 clinical cases, 2014.


بیماری های روانی