طب‍ی‍ب‍ی‌، سیدج‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌، ‏‫ ۱۳۲۱ -‏
تدوین پایان‌ نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی‮‮‬‏‫// سیدجما‌ل‌ الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشایی. -- تهران : فردوس‏‫، ۱۳۹۵.‮‬
680ص.‮‬‏‫: مصور، جدول، نمودار. ‮‬

9789643205669

‏‫پشت جلد به انگلیسی : Theses dissertations‭ ...


تحقیق -- روش‌ شناسی
Research -- Methodology
پایان‌ نامه‌ ها -- شیوه‌ نامه
Dissertations, Academic -- Style manuals
1395 4ت2ط/ Q 180/55