QY 26 / الف۷۶۶ ‮ش‬ 1395

ش‍ه‍ب‍ازی‌، داری‍وش‌، ۱۳۴۳ -
اصول فیزیکی دستگاه‌ های آزمایشگاهی// تالیف داریوش شهبازی؛ویراستار زهرا علیرضایی. -- اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 1395.
‏‫۲۰۰ ص.‬: جدول، نمودار.

9789645243362

پشت جلد به انگلیسی: Fundumental physics of clinical instruments


آزمایشگاه‌ ها
وسایل و تجهیزات
QY 26 الف۷۶۶ ‮ش‬ 1395