م‍ح‍م‍درض‍ای‍ی‌ ع‍م‍ران‌، ش‍ه‍ری‍ار، ‏‫۱۳۵۵ -
سیستم مدیریت زیست محیطی: شناسایی و ارزیابی جنبه‌ ها و پیامدهای زیست محیطی// شهریار محمدرضایی. -- تهران: آییژ‏‫، ۱۳۹۱.‬
‏‫ده، ۱۹۷ ص.‬: مصور، نقشه، جدول، نمودار.

9789649703688

عنوان به انگلیسی: Environmental management system: environmental aspects and impacts‭... .


مدیریت محیط‌ زیست
حفاظت محیط زیست
حفاظت محیط زیست -- استاندارد‌ها
GE 300 س9م3 1391