ح‍اج‍ی‌ ق‍اس‍م‍خ‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۹ - ‏‏‬
کلیات نمونه‌ برداری و تجزیه آلاینده‌ های هوای محیط کار/ / تالیف علیرضا حاجی‌ قاسمخان. -- تهران: برای فردا، ‏‫‏ ۱۳96.
۲۲۳ ص.: مصور، جدول، نمودار.

9786001550102


هوا -- آلودگی-- اندازه‌ گیری
ابزار نمونه‌ گیری هوا
آلاینده‌ ها -- اندازه‌ گیری
آلاینده‌ ها -- تجزیه و آزمایش
آلودگی فضای داخلی
TD 890 ک8ح2 1396