WG 39 / د721خ 1396

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫ ۱۳52 -‏
دارودرمانی بیماری‌ های قلبی و عروقی/ / نویسندگان حسین خلیلی، آزیتا حاج‌ حسین‌طلاساز، زهرا قلیچ‌ خان. -- تهران: کتاب ارجمند ارجمند‏‫، ۱۳۹۶.‬
228ص.: ۵/۱۴ ×‌۵/۲۱ س‌م.

9786002006745

عنوان پشت جلد به انگلیسی:Prescribing for common illnesses
عنوان پشت جلد به انگلیسی: Prescribing for common illnesses 6: pharmacotheraoy of cardiovascular diseases


بیماریهای قلب و عروق -- دارو درمانی
دستنامه ها
WG 39د721خ 1396