QV 748 / ن721خ 1396

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،‫ ۱۳52 -‏
نسخه‌ نویسی بیماری‌ های رایج/ نویسندگان حسین خلیلی، مطهره احمدی. -- تهران: کتاب ارجمند: ارجمند‏‫، ۱۳۹۶.‬
587ص.

9786002006158

عنوان پشت جلد به انگلیسی: Prescribing for common illnesses 1: Prescribing for common illnesses


تجویزهای دارو -- راهنماها
دستنامه ها