WI 39 / د721خ 1396

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،‫ ۱۳52 -‏
دارو درمانی بیماری‌ های گوارشی/ نویسندگان حسین خلیلی، آزیتا حاج‌ حسین ‌طلا ساز. -- تهران: کتاب ارجمند: ارجمند‏‫، ۱۳۹5.‬
168ص.

9786002000064

عنوان پشت جلد به انگلیسی: Pharmacotherapy of gastrointestinal disorders.


بیماری های دستگاه گوارش -- دارو درمانی
دستنامه ها