WU 140 / پ685ر 1396

رگزی، جوزف ا. Regezi, Joseph A
پاتولوژی دهان: همبستگی‌های بالینی پاتولوژیکی رگزی ۲۰۱۷/ [جوزف ای. رگزی، جیمز‌ج. شیوبا، ریچارد‌سی.‌کی. جوردن] ؛ ترجمه مریم سیدمجیدی،آرزو ریانی. -- تهران : رویان پژوه ، ‏‫۱۳۹۶.‬
‫۴۹۳ص.‬‬‬: مصور (بخشی رنگی)، جدول(رنگی).؛ ‏‫۲۲ × ۲۹ س‌م.‬

9786004083584

‏‫عنوان اصلی:‭Oral pathology clinical pathologic correlations,2017
یراست قبل این کتاب با عنوان "چکیده مراجع دندانپزشکی CDR مروری بر آسیب‌شناسی دهان رگزی" با انتشارات شایان نمودار‏‫ در سال ۱۳۸۹ منتشر شده است.


بیماری های دهان -- آسیب شناسی
بیماری های دندان -- آسیب شناسی
بیماری های فک -- آسیب شناسی