شریفیان‌ جزی، فریبرز، ‏‫ ۱۳۶۵‏-
علم مواد مهندسی پزشکی (زیست مواد) درسنامه، سوالات کنکور کارشناسی ارشد به همراه پاسخ تشریحی/ نویسندگان فریبرز شریفیان‌ جزی، وحید جعفری‌ آذر. -- تهران: انتشارات علمی سنا‏‫، ۱۳۹۴.‬
285ص.: مصور، جدول نمودار.

9786007827352


‏‫مهندسی مواد‏‫ -- آزمون‌ ها و تمرین‌ ها (عالی)‬‬
‏‫مهندسی مواد‏‫ -- راهنمای آموزشی (عالی)‬‬
دانشگاه‌ها و مدارس عالی -- آزمون‌ها-- ایران
پرسش‏های امتحانی

Languages: