QU 300 / د285ه 1395

هاشمی گورادل، ناصر، 1369-
درسنامه زیست شناسی سلولی و ملکولی/ ناصر هاشمی گورادل، نژاد محمدی، قاسم براتی. -- تهران: انتشارات علمی سنا، 1395.
466ص.: مصور، جدول، نمودار.

9786008456315


زیست شناسی مولکولی
یاخته ها
1395 د285ه/ QU 300