WM 34 / د127س 1398

س‍ادوک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن ج‍ی‍م‍ز،‏‫ ,Sadock, Benjamin James ۱۹۳۳ - م‌.‏‬
دستنامه روانپزشکی بالینی کاپلان- سادوک/ مولفان: سادوک- سامون احمد- ویرجینیا سادوک؛ ترجمه حمید جعفری، با همکاری پریا نقی زاده؛ زیر نظر مجید صادقی. -- تهران: ابن سینا، 1398.
832ص.: جدول.

9786008874867

‏‫عنوان اصلی:‭ Kaplan & Sadock's pocket handbook of clinical psychiatry , 5th ed ,‬ 2010‭.اختلالات رواني
روانپزشکی
دستنامه ها