WB 115 / ق27ز 1380

زراعتیان نژاد دوانی ، سام
قلب/ .ترجمه و گردآوری سام زراعتیان نژاد دوانی ، داود لکستانی ؛ زیر نظر جواد میر اسماعیلی -- تهران : برای فردا ، 1380 .
358ص.: .مصور ، جدول

9645736781

بالای عنوان: درس آزمون
.کتاب حاضر گردآوری و ترجمه بیماریهای قلب و عروق از دو کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2001 و مبانی طب داخلی سیسیل 2001 است


پزشکی داخلی
بیماریهای قلب و عروق