WM 140 / ب281م 1377

مجلسی ، محمدرضا
روانپزشکی براساس مباحث تدریس شده توسط اساتید مبرز دانشگاه علومپزشکی تهران تطبیق داده شده با مراجع وزارت بهداشت ، دمان و آموزش پزشکی در بر گیرنده کلیه سوالات امتحانات جامع پره انترنی و رزیدنتی/ .تالیف محمدرضا مجلسی ، محمد عیدالهی ، مسعود مجلسی ؛ زیر نظر علی احمدی ابهری -- تهران : ارجمند ، 1377 .
175 ص.

9646095550

این کتاب از سری مجموعه ROM است


اختلالات روانی
روانپزشکی