WM 140 / خ141س 1396

س‍ادوک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن ج‍ی‍م‍ز،‏‫ ,Sadock, Benjamin James 1933 - م‌.‏‬
خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی/ بنجامین‌ جیمز سادوک، ویرجینیاآلکوت سادوک، پدرو روئیز؛ ترجمه فرزین رضاعی. -- تهران: کتاب ارجمند‏‫، 1396 -
ج.: مصور، جدول.

9786002004437
9786002005090
9786002004970
9786002004451

‏‫عنوان اصلی: Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry : behavioral sciences, ‭11th. ed, c2015.‬‬

این کتاب نخستین‌ بار تحت عنوان"چکیده روانپزشکی بالینی" ترجمه و منتشر شده است.


اختلالات روانی