WM 39 / د185 1399

،نیک ورز، ناعمه 1363-
دارو درمانی بیماری‌ های اعصاب و روان / تالیف ناعمه نیک‌ ورز...[و دیگران]. -- تهران: :کتاب ارجمند ارجمند‏‫، 1399.
503ص. جدول.

9786002002754

تالیف ناعمه نیک‌ ورز، حسین خلیلی، زهرا صحرایی، پدیده قائلی.
عنوان پشت جلد به انگلیسی: Pharmacotherapy neuropsychiatric diseases‭.


روانشناختی عصبی
روانپزشکی -- دارو درمانی
روانشناسی بالینی
روان درمانی
دستنامه ها