WH 39 / د721خ 1394

،خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌‫ 1352 - ‏
دارو درمانی بیماری‌ های خون و سرطان / مولفین حسین خلیلی، بهروز حیدری، آزاده مقدس. -- :تهران :کتاب ارجمند ارجمند، 1394.
709 ص . جدول.

9786002004413

1023.

عنوان پشت جلد به انگلیسی: Hematology and oncology pharmacotherapy.


بیماری‌ های خون -- دارو درمانی
‏سرطان خون
دارودرمانی
دستنامه ها.