WJ 39 / د573د 1393

دشتی خویدکی، سیمین،
دارودرمانی بیماری های کلیوی/ .تالیف سیمین دشتی خویدکی، آزیتا حاج حسین طلاساز، حسین خلیلی؛ با مقدمه محبوب لسان پزشکی -- تهران، کتاب ارجمند: ارجمند: نسل فردا، 1390.
392ص. جدول.

9786002001122

عنوان به انگلیسی: Pharmacotherapy of kidney disorders.


بیماریهای کلیه -- دارو
پیوند کلیه
دستنامه ها