WM 30 / م511ه 1374

ه‍رش‍ن‌س‍ن‌، دی‍وی‍د، ‎Hershenson, David B.‬ 1933-
مشاوره بهداشت روانی : نظریه و عمل/ .دی‍وی‍د ب‍ی‌. ه‍رش‍ن‌س‍ن‌؛ پ‍ال‌ دب‍ل‍ی‍و. پ‍اور؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍اری‍ت‍ا م‍ک‌دن‍ی‍ک‌، م‍ای‍ک‍ل‌ وال‍دو؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ن‍ش‍ی‌ طوس‍ی‌ -- مشهد: آستان قدس رضوی، 1374.
595ص.: جدول.

ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Mental health counseling: theory and practice‬.


بهداشت روانی
خدمات بهداشت روانی