باگچی، آمالندو،‬ Bagchi, Amalendu 1946-
طراحی، ساخت و پایش مراکز دفن پسماند (لندفیل) مولف آمالندو بگچی؛ مترجمین محمدرضا صبور، مرتضی شکری، بهادر محمدی. -- تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1393.
چهار، 437ص مصور، جدول، نمودار.

9786006383651

‫عنوان اصلی: ‭Design, construction and monitoring of landfills.2nd ed.c,1994.


محل‌ های دفن زباله