تکنیک های شناخت درمانی : حاوی فرمها و پرسش نامه ها / حسن حمیدپور. -- تهران: انتشارات ارجمند 1389.
بصورت فایل پی دی اف


فرم خودیاری : افکار چگونه احساسات را بوجود می آورند
مقیاس نگرش کارآمد - شناسایی باورهای شرطی