WB 115 / گ212م 1401

مبانی طب داخلی سسیل 2022 بیماری های گوارش و کبد/ [ویراستاران ادوارد جی وینگ، فرد جی شیفمن]؛ ترجمه مریم پناهی، نیلوفر جوهری ورنوسفادرانی، لیلا بهادری زاده؛ با مقدمه و تحت نظارت ناصر ابراهیمی دریانی؛ ویراستار نیلوفر جوهری ورنوسفادرانی. -- تهران: اندیشه رفیع، 1401.
1172ص.: مصور، جدول، نمودار.

9786222731373

این کتاب ترجمه بخشی از کتاب "Cecil essentials of medicine, 10th ed, 2022" است.


پزشکی داخلی
بیماری های دستگاه گوارش
بیماری های کبد