WQ 39 / م642ر 1382

رفعتی، مسعود، 1349-،
مروری بر زنان و زایمان دنفورث/ جیمز آر. اسکات...[و دیگران]؛ ترجمه و تخلیص مسعود رفعتی؛ زیرنظرعلی امینی -- تهران: برای فردا، 1382.
448ص.: مصور، جدول، نمودار.

9648169012
9648169012

صفحه عنوان ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Danforth's of obstetrics and gynecology, 8th ed, 1999‬.


مامایی
بیماریهای دستگاه تناسلی زنان
دستنامه ها