راهنمای کامل تشخیص علایم و درمان بیماریها برای خانواده آلیس فاین اشتاین ...و دیگران ؛ مترجم افشین امینی ؛ ویراستار سیامک ملکی ، لیلا صمدانی -- تهران : ارجمند 1385
600ص

9644960319

رو در رو با پزشک


پزشکی -- آثار به زبان ساده