ارزنده،علیرضا، 1351 -
تکنیکهای اطفاء حریق صنعتی/ علیرضا ارزنده. -- تهران: نشر فن‌ ‌آور‌ان‌ 1388
120ص.: مصور.

9789642983162


آتش سوزی -- اطفاء حریق-- ابزار و وسایل آتش نشانی