سيدمظهر‌ي‌، مرجان‌، ۱۳۵۱
نکات‌ برتر پرستار‌ي‌ بيماريها‌ي‌ د‌اخلي‌ و جر‌احي‌‎ NVP/ مولف‌ مرجان‌ سيد مظهر‌ي‌ -- تهر‌ان‌ نشر و تبليغ‌ بشر‌ي:تحفه‌ 1387
۲۲۲ ص‌

96439916417

‌عنو‌ان‌ پشت‌ جلد به‌ ‌انگليسي‌:..‎Nursing valuable points medical- surgical.‬
NVP series


پرستاري -- رئوس مطالب
پرستاری -- پرسش های امتحانی