مشهدی ، علیرضا
آموزش نوین اتوکد بر پایه نسخه 2009-2008/ ترجمه و تالیف علیرضا مشهدی سهیلا جهانگیری ؛ ویرایش و تدوین مه لقا جهانگیری ، علی اصغر اسدی -- تهران مهرجرد 1388
614ص مصور جدول‌ , نمود‌ار

9789647668415


اتوکد (برنامه کامپیوتر
طراحی به کمک کامپیوتر
گرافیک کامپیوتری