بیاتیان ، مجید
مجموعه سوالات طبقه بندی شده ریاضیات کارشناسی به کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای/ مجید بیاتیان ، علیرضا ابوالقاضی -- تهران : نشر فن‌ ‌آور‌ان‌ 1388
120ص

9789642983155


بهداشت -- پرسش های امتحانی
پزشکی حرفه ای -- پرسش های امتحانی
بهداشت شغلی -- پرسش های امتحانی
ریاضیات -- پرسش های امتحانی
خدمات بهداشتی جامعه -- پرسش های امتحانی