جاوتز ، ارنست
مرجع سریع (QR)میکروب شناسی پزشکی جاوتز/ [جاوتز ، ملنیک ، آدلبرگ ]؛ مترجمین حبیب ضیغمی ،فخری حقی ، شقایق انوری ؛ با مقدمه و تحت نظارت کیومرث قاضی سعیدی -- تهران : اندیشه رفیع، 1388
404ص. مصور ،جدول

9789649871332

Jawetz, & Adelberg,s medical microbiology,24th. ed.,c2007: عنوان پشت جلد به انگلیسی


میکروب شناسی