موسوی ، غلامرضا
شبکه های جمع آوری فاضلاب: اصول، طراحی،ساخت/ تدوین غلامرضا موسوی -- تهران: حفیظ ، 1387
254ص.: جدول،نمودار

9789641770466

عنوان پشت جلد به انگلیسی: Wastewater collection systems ( principles, design T construction)


فاضلابروها
فاضلاب -- انتقال و مصرف
آب _تصفیه خانه ها -- طرح وساختمان
TD 645 ش2م84 1387